Istorinis klubas „PRŪSA"

 

Apie istorinį klubą „Prūsa“

Picture

Istorinio klubo „Prūsa“ logotipas – senovinis prūsų ženklas, rastas metraščiuose.Istorinis klubas „Prūsa“ buvo įsteigtas 1989 m. Klubas vienija žmones, besidominčius prūsais, baltais bei jų istorija, archeologija, kalba, tikyba, genealoginiais ryšiais su dabartimi. Klubo nariai domisi baltų raida, kilme, etnine kultūra, mitologija, Lietuvos etnologija, XIX a. kultūra, garsina to meto įvykius, mokslininkus ir kultūros veikėjus. Tuo tikslu Klubas organizuoja įvairias parodas, koncertus, ekspedicijas, susitikimus su bendraminčiais.

Istorinio klubo „Prūsa“ tikslas - švietėjiška veikla ir kultūrinis turizmas

Uždaviniai

  • įžymių Lietuvos ir pasaulio mokslo ir kultūros asmenybių, žymiausių pasaulio baltistų, svarbių datų minėjimas;
  • istorinių ir kultūrinių įvykių minėjimas;
  • senosios prūsų kalbos mokymas;
  • edukacinė veikla;
  • kelionės senųjų baltų keliais;
  • kelionės senaisiais prūsų prekybos keliais;
  • kelionės didžiaisiais gintaro keliais;
  • kelionės po žymias Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vietas;
  • kelionės į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dvarus ir pilis;
  • piligriminės kelionės.

prusa, istorinis, keliones, LDK, Napoleonas Orda, Didieji gintaro keliai, Milda Janiūnaitė, kelionės, Graikija, Sankt Peterburgas